Mirza Nasir ud Din Mashhood Ahmad , Special Secretary Health

...

Mirza Nasir ud Din Mashhood Ahmad

Special Secretary 

Ministry of National Health Services, Regulations & Coordination Islamabad 

Mirza Nasir ud Din Mashhood Ahmad

Special Secretary Health